Ook dit jaar doet HV Nieuwegein weer mee aan de Grote Club Actie. We hopen dat de leden ook dit jaar weer veel loten verkopen want 80% van de opbrengst komt ten goede aan

de vereniging.