Zoals besproken in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 15 april 2019, gaat het bestuur zich buigen over een aanpassing in de contributie van de selectieteams. Tijdens de ALV kwam naar voren dat er een wens is vanuit de leden om, nadat het bestuur overeenstemming heeft bereikt, hier over te kunnen stemmen. Omdat het bestuur een eventuele aanpassing graag bij start van het komende seizoen zouden willen doorvoeren, wordt er een extra ALV gehouden op maandag 3 juni vanaf 19:30. Het enige agendapunt zal de contributie van de selectieteams zijn. Deze datum is onder voorbehoud. Het bestuur wil wel een duidelijk, vastomlijnd plan kunnen voorleggen aan de leden. Mochten ze dit niet op tijd rond krijgen, dan zal de extra ALV verplaatst worden. Voor meer informatie of voor het opvragen van de notulen van de ALV van 15 april 2019, kun je mailen naar info@hvnieuwegein.nl. Graag tot 3 juni!