Aanmeldformulier ClubKanjers

De ondergetekenden : Handbalvereniging HV Nieuwegein vertegenwoordigd door de Clubkanjer commissie, gevestigd aan de Aert de Gelderhage 7, 3437 KB Nieuwegein en:
Invalid Input

Dit is een verplicht veld

Dit is een verplicht veld

Invalid Input

Dit is een verplicht veld

Invalid Input

Verklaren te zijn overeengekomen: Jaarlijks een bedrag van € 50,- te doneren aan de Clubkanjers:
Invalid Input

Na ontvangst van een nota zal het bedrag overgemaakt worden op bankrekeningnummer: NL25RABO0130470910 t.n.v. de Clubkanjers Nieuwegein.
u kiest voor automatische afschrijving van een bedrag van € 50,-(vijftig euro) dit bedrag zal in de maand februari worden geincasseerd.
Dit is een verplicht veld

Dit is een verplicht veld zie je bankafschrift voor je IBAN nummer

Ondergetekende verleent hierbij tot jaarlijkse machtiging van EUR 50,= aan Clubkanjers van HV Nieuwegein om ten laste van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven. Ondergetekende verklaart zich bekend en akkoord met de regeling inzake automatische incasso van bankrekeningen. Intrekking van de incassomachtiging kan alleen schriftelijk aan het adres van de vereniging (clubkanjers@hvnieuwegein.nl) of aan de financiële administratie (financieleadministratie@hvnieuwegein.nl).
Dit is een verplicht veld

Invalid Input

Invalid Input