Voor informatie over lid worden, het doorgeven van wijzigingen en opzeggingen met betrekking tot je lidmaatschap bij HV Nieuwegein kun je contact opnemen met Ceryl van Hasselt.

e-mail:ledenadministratie@hvnieuwegein.nl
 
Informatie over
proeftraining: zie Proeftraining
lid worden: zie Aanmelden
automatische betaling contributie: zie Incassomachtiging contributie
contributie: zie Contributie
trainingstijden: Trainings tijden buiten
 
Je wilt naar een andere handbalvereniging: zie Overschrijvingsformulier NHV(NHV Site)
 
Opzeggingen kunnen alleen plaats vinden aan het eind van het seizoen, per 30 juni, met inachtneming van twee maanden opzegtermijn, dus vóór 1 mei.
De opzegging dient schriftelijk te geschieden aan het secretariaatsadres van de vereniging (klik hier: Vereniging) of aan het adres van de ledenadministratie. Zie hierboven.