Incassomachtiging betaling contributie

Betaling van de contributie kan via een automatische incasso per maand. U heeft er geen omkijken naar en het is voor ons minder werk. Indien u geen machtiging afgeeft ontvangt u elke maand een nota via de e-mail met het verzoek het maandbedrag aan ons over te maken. Acceptgirokaarten zijn helaas niet mogelijk.
Dit is een verplicht veld

Dit is een verplicht veld

Dit is een verplicht veld zie je bankafschrift voor je IBAN nummer

Dit is een verplicht veld

Dit is een verplicht veld

Dit is een verplicht veld

Dit is een verplicht veld

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan HV Nieuwegein om ten laste van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributie lidmaatschap HV Nieuwegein. Ondergetekende verklaart zich bekend en akkoord met de regeling inzake automatische incasso van bankrekeningen. Intrekking van de incassomachtiging kan alleen schriftelijk aan het adres van de vereniging (secretaris@hvnieuwegein.nl) of aan de financiƫle administratie (financieleadministratie@hvnieuwegein.nl).
Dit is een verplicht veld


Invalid Input

Invalid Input